1. Kami akan menyediakan aplikasi Bizsaya as-it-is. Akan tetapi, kami akan mencuba untuk memberikan servis yang terbaik buat automasi FB page anda.
 2. Data dan maklumat-maklumat yang diterima/diberi oleh anda tidak akan diberikan ke pihak ke-tiga melainkan sekiranya terdapat peruntukan undang-undang yang membolehkan data dan maklumat-maklumat diakses oleh pihak tertentu
 3. Bizsaya menggunakan beberapa kebenaran daripada Akaun Facebook anda. Kebenaran yang diperlukan bagi akaun Facebook adalah seperti berikut.
  READ PAGE MAILBOXES
  Read page mailboxes HANYA digunakan sewaktu Bizsaya membalas komen prospek anda ke inbox prospek dan inbox FB page anda
  PUBLISH PAGES
  Publish pages HANYA digunakan sewaktu Bizsaya membalas komen prospek anda ke wall FB page anda
  MANAGE PAGES
  Manage pages HANYA digunakan sewaktu Bizsaya membalas komen prospek anda ke wall FB page anda
  PAGES MESSAGING
  Manage pages HANYA digunakan untuk Bizsaya menyimpan maklumat prospek yang diberikan di inbox FB page anda dan membalas mesej yang dihantar oleh prospek anda
  PUBLIC INFORMATION
  Public HANYA digunakan untuk Bizsaya mengenalpasti emel/no. telefon bagi memudahkan Bizsaya menguruskan maklumat akaun
 4. Selain itu juga, Bizsaya menggunakan beberapa kebenaran daripada Akaun Google anda. Kebenaran yang diperlukan bagi akaun Google adalah seperti berikut.
  https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets
  https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets HANYA digunakan untuk Bizsaya `Append` maklumat prospek terus ke google sheet anda
 5. Bizsaya hanya menyimpan akses token bagi kedua-dua Akaun diatas, Anda boleh `Opt-out` bila-bila masa. Tiada maklumat sulit yang disimpan didalam sistem Bizsaya